1
Lúc này bạn cần chú ý điều tiết tâm tư, giữ tinh thần ổn định và tránh xa những tình huống gây kích động mạnh. Nói chuyện có phần thẳng thắn quá mức nên dễ gây mất lòng người khác, đây có lẽ là vật cản lớn nhất trên con đường tiến thân của n